FB-Onroerendgoed B.V.
Pilotenstraat 68
1059 CR Amsterdam
T. 020 - 408 0099
F. 020 - 743 7442
info@FB-Onroerendgoed.nl
www.FB-Onroerendgoed.nl

Werkwijze FBO, Facilitair Beheer centraal meldpunt voor facilitaire of onroerend goed vraagstukken

Onze werkwijze

Wij werken met een centraal meldpunt. Dit meldpunt bevindt zich bij ons op kantoor en is momenteel een e-mailadres waarop wij meldingen, verzoeken, wensen en projectaanmeldingen ontvangen. In de toekomst zal er middels het internet op een FMIS-portal gemeld kunnen worden.

Ricardo Frazao, oprichter FBO

"Wij adviseren graag bij facilitaire of onroerend goed vraagstukken, daarnaast voeren wij ook het beheer voor onze klanten uit of coördineren werkzaamheden.

Wij beschikken over een grote mate van deskundigheid en vinden het vooral van belang dat wij als flexibele organisatie maatwerk bieden aan onze klanten en een betrouwbaar partner zijn."

 

Werkwijze FBO, Facilitair Beheer centraal meldpunt voor facilitaire of onroerend goed vraagstukken