FB-Onroerendgoed B.V.
Pilotenstraat 68
1059 CR Amsterdam
T. 020 - 408 0099
F. 020 - 743 7442
info@FB-Onroerendgoed.nl
www.FB-Onroerendgoed.nl

Projectmanagement FBO voor o.a. programma's van eisen en wensen, offerte vergelijking, bouwbegeleiding, bouwcoördinatie en opleveringen

Project management

Een voorbeeld van projectmanagement: wij hebben voor één van onze klanten een huisvestings verbeterproject opgezet. Zo hebben we in overleg met onze klant het doel bepaald: het verbeteren van de kwaliteit van de huisvesting. Hierna hebben we samen bepaald:

 • Wat de omvang van het project zou worden.
 • Hoe we de kwaliteit van de huisvesting zouden gaan verbeteren.
 • Wat het resultaat zou moeten zijn en hoeveel tijd en geld we daarvoor nodig zouden hebben.

Tussentijds hebben we overleg gehad of de juiste koers gevolgd werd en of er noodzakelijkerwijs bijgestuurd moest worden of niet. Dit project heeft uiteindelijk geresulteerd in een kwaliteitsverbetering van de huisvesting. De klant heeft na het project besloten om periodieke inspecties te laten plaatsvinden op al haar huisvesting door FBO.

Andere elementen van projectmanagement kunnen zijn,

 • Opstellen programma’s van Eisen en Wensen (PVE/W)
 • Adviseren bij keuze van leveranciers / dienstverleners
 • Adviseren bij keuze inventaris en specialistische goederen
 • Aanvragen en vergelijken van offertes
 • Aanbesteden van werkzaamheden / diensten
 • Bouwcoördinatie en - begeleiding
 • Inrichtingsvoorstellen opstellen
 • Verhuizing en Inhuizing verzorgen
 • BHV plannen opstellen
 • Projectplanningen opstellen en beheren
 • Projectleiders leveren
 • Opleveringen verzorgen

 

Projecten

Naast het ondersteunen van onze klanten op facilitair gebied kunnen wij adviseren over nieuwe en lopende projecten, beheerstaken overnemen en/of werkzaamheden coördineren

Projectmanagement FBO voor o.a. programma's van eisen en wensen, offerte vergelijking, bouwbegeleiding, bouwcoördinatie en opleveringen

Projectmanagement FBO voor o.a. programma's van eisen en wensen, offerte vergelijking, bouwbegeleiding, bouwcoördinatie en opleveringen